FMB 13-02 (evidenční číslo 506), registrace 3.10.2001