12.09.2018 10:46

NÁZVY NĚKTERÝCH ZASTÁVEK MHD SE ZMĚNÍ

Rada města Frýdku-Místku schválila změnu názvů dvanácti autobusových zastávek, kterou požadovali místní občané. Přejmenovány budou zastávky, které odkazovaly na již neexistující objekty nebo neodpovídaly novému uspořádání objektů. Nové názvy vycházejí z návrhů široké veřejnosti.

Názvy některých zastávek jsou takzvaně zažité, odkazují na objekty, které už dávno neexistují, mají zcela jiné využití, nebo se v rámci rekonstrukce změnilo dispoziční uspořádání budov a názvy zastávek tak již nejsou aktuální. Například v souvislosti s rekonstrukcí areálu nemocnice se dnes zastávka „U nemocnice” již nenachází v blízkosti hlavního vstupu do nemocnice. Ten se nachází u zastávky nazvané „Lékárna“. Pro cestující v autobusech zejména z řad mladší generace nebo návštěvníků města jsou pak takovéto názvy zastávek matoucí a nepřispívají ke snadnější orientaci ve městě,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký, který věří, že nové názvy nebudou dělat problém ani seniorům. Jsou jednoznačné a snadno zapamatovatelné, vztahují se k ulicím nebo blízkým objektům.

Město vyzvalo prostřednictvím zpravodaje, webu města, sociálních sítí a médií občany širokou veřejnost k navržení nových názvů zastávek. Lidé, kteří denně cestují autobusy, ví nejlépe, jaký název by daným zastávkám nejvíc odpovídal a slušel a byl taky dobře zapamatovatelný. „Obdrželi jsme na čtyři sta návrhů na pojmenování zastávek a z těch jsme vycházeli. Nové názvy zastávek tak byly vybrány z návrhů veřejnosti,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že u zastávky „Nové Dvory, statek“ navrhovala kulturní komise radním ponechat původní název, nicméně občané doporučovali nový název, a to Frýdecká skládka, a na tomto názvu se shodla i rada.

Nové názvy zastávek MHD budou zapracovány do nových jízdních řádů platných od 8. prosince 2018.

Stávající název:                                  Nový název:  

Nový byt                                            T. G. Masaryka

Slezan 01                                           Krytý bazén

Slezan 03                                           Kino Petra Bezruče

Riviéra, kotelna                                  Mozartova

Riviéra, Blok 27                                 Baseballové hřiště

Riviéra, vodárna                                Myslivečka

Baráková bouda                                Místecký les

U nemocnice                                     Bruzovská

Lékárna                                              Nemocnice

U dálnice                                            Koloredovský park

VP, u žel.stanice                                žst. Lískovec

Nové Dvory, statek                           Frýdecká skládka

 

Zdroj: frydekmistek.cz

—————

Zpět