12.09.2018 11:20

VÝMĚNA ČIPOVÝCH KARET MHD

V prosinci skončí ve Frýdku-Místku platnost čipových karet MHD, vyjma karty na MHD ZDARMA. Cestující si budou muset vyřídit kartu novou, tzv. ODISKU, která je užívána v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Cílem je zajištění bezproblémového odbavení cestujících v autobusech jak příměstské, tak i městské hromadné dopravy.

Odbavovací zařízení, které se používá v rámci Moravskoslezského kraje, a které bude instalováno také do autobusů provozovaných společností ČSAD Frýdek-Místek, nepřečte starší typy čipových karet, přesněji karty s černým,  modrým a také žlutým podkladem. Tyto čipové karty si musí jejich držitelé vyměnit, a to nejpozději do 9. 12. 2018. Za výměnu karty zaplatí cestující 130 korun. Od 10. 12. 2018, bude možné cestovat v autobusech ČSAD Frýdek-Místek a.s. pouze s čipovou kartou ODISKA, popřípadě s kartou na MHD ZDARMA.

Čipové karty se zeleným podkladem, tzv. karty na MHD ZDARMA, budou platné o něco déle, přesněji do 9. 12. 2019, ovšem již od 1. 9. 2019 nebude možné jakoukoliv časovou jízdenku, včetně ročního kuponu, nahrát na jiný, než nový typ čipové karty ODISKU, která je užívána ve veřejné přepravě osob v rámci Moravskoslezského kraje.

Výhodou jednotných karet bude, že při přestupu mezi spoji v rámci příměstské autobusové dopravy bude cestujícímu „vrácena“ cena základního jízdného a také to, že pro cestování v rámci integrovaného systému Moravskoslezského kraje již postačí jeden typ čipové karty (včetně železniční dopravy). Touto výměnou čipových karet již prošla i okolní města, kde kraj změnil poskytovatele veřejné služby v přepravě cestujících pro danou oblast.

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝMĚNĚ ČIPOVÉ KARTY?

Kdo karty mění?

Společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Kde?

V přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku, na ulici Na Poříčí.

Kdy?

Od 1. září, v pracovní dny od 5.30 do 18 hodin, v sobotu od 6 do 11.30 hodin.

Co mít s sebou?

Vyplněnou Žádost o vydání ODISKY a souhlas se zpracováním osobních údajů (lze vyplnit na místě nebo stáhnout, viz níže-odkazy), fotografii o rozměrech 35x45 mm, doklad totožnosti, v případě studentů doklad prokazující studium.

Musím něco zaplatit?

Jednorázový poplatek – 130 Kč.

Co se zůstatkem na elektronické peněžence?

Bude převeden na ODISKU.

Jak dlouho bude vyřízení ODISKY trvat?

Doba pro vydání ODISKY je 21 dnů.

Kdy začne ODISKA platit?

Od 10. 12. 2018 bude možné cestovat v autobusech ČSAD Frýdek-Místek a.s. pouze s čipovou kartou ODISKA, popř. s kartou na MHD ZDARMA (ta bude platit do 9. 12. 2019).

Zdroj: frydekmistek.cz

Další info zde: trilistek.cz/frydek-mistek-prechazi-na-odisku/

Odkazy:  ŽÁDOST O ODISKU

 

—————

Zpět