07.12.2018 09:03

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD OD 9.12.2018

Od neděle 9.12.2018 dochází ke změnám jízdních řádů. Úpravy se týkají rovněž jízdních řádů autobusových linek MHD Frýdek-Místek.

Nejvýraznější změna se odehrála na lince č.18. Nově bude tato linka jezdit i v pracovní dny. Z tohoto důvodu je zrušena linka ODIS č.356 a její spoje přecházejí do linky 18. Cestující z obcí Raškovice a Krásná tak mohou nově využívat výhody "MHD zdarma" i mimo víkendy a svátky.

Výrazně posílena je i linka č.19, Tato přebírá i některé původní spoje z linky č.3, u níž nově část spojů začíná nebo končí na zastávce Letná, točna. Posílen je tak úsek mezi Letnou a autobusovým nádražím.

Rovněž dochází k již dříve zmiňovaným změnám názvu některých zastávek, na lince č.2 je přidána zastávka Černá cesta-zahrádky

Původní název

Nový název

Frýdek-Místek,Frýdek,Nový byt

Frýdek-Místek,Frýdek,T­.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 01

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 03

Frýdek-Místek,Místek,Kino P.Bezruče

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra kotelna

Frýdek-Místek,Místek,Mo­zartova

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra Blok 27

Frýdek-Místek,Místek,Ba­seballové hřiště

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra vodárna

Frýdek-Místek,Místek,Mys­livečka

Frýdek-Místek,Míste,Ba­ráková bouda

Frýdek-Místek,Místek,Mís­tecký les

Frýdek-Místek,Frýdek,U ne­mocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,Bru­zovská

Frýdek-Místek,Frýdek,Lé­kárna

Frýdek-Místek,Frýdek,Ne­mocnice

Frýdek-Místek,Místek,U dál­nice

Frýdek-Místek,Místek,Ko­loredovský park

Frýdek-Místek,Frýdek,VP u žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec

Frýdek-Místek,Nové Dvory,statek

Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka

Další změny se pak týkají časových úprav jednotlivých spojů či změn jejich tras.

Nové jízdní řády jsou k dispozici v sekci MHD FM

—————

Zpět