02.12.2018 22:09

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA LINKÁCH ODIS OD 9.12.2018

V neděli 9.prosince 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády. Týká se to i autobusových linek integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Ke změně dochází v dopravní obslužnosti Frýdlantska. Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude v předmětné oblasti autobusové linky provozovat dalších 10 let stávající dopravce ČSAD Frýdek-Místek a. s.

V oblasti Frýdlantska dochází k úpravám v jízdních řádech autobusů tak,aby jednotlivé spoje mezi sebou lépe navazovaly, a aby lépe navazovaly rovněž na železniční dopravu.

Doprava bude zajišťována novými nízkopodlažními autobusy s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací,USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem.

Všechny linky provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. budou taktéž nadále plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, tj. z tarifního hlediska se pro cestující nic nemění. Všechny doposud vydané karty „ODISka“ bude možno použít rovněž u tohoto dopravce.

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Linky   345   ,346 a 348
Oproti současnému stavu dochází ke sjednocení a navýšení víkendové dopravy
na linkách 345 do Malenovic, 346 do Pstruží a 348 na Bílou, přičemž uvedené spoje jsou navázány na vlakové spoje ve Frýdlantě nad Ostravicí,
resp. na Ostravici.

Linka 348
V úseku Bílá, zámeček – Bílá, Bumbálka, st. hr. zavedeny spoje na objednání.
Tyto spoje jsou v jízdních řádech označené symbolem telefonu tzn., že takto označené zastávky budou obslouženy pouze po předchozím objednání.
Spoj 13 a 21 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem ze zastávky Bílá,zámeček na telefonu 773 605 066. Pro spojení ze zastávky neoznačené symbolem telefonu do zastávky takto označené (včetně návazných spojů linky 349) je dostačující  zakoupit jízdenku do požadované zastávky.

Spoj 22 a 34 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem z výchozí zastávky na telefonu 773 605 066.

Linka 349
V úseku Bílá, střed – Bílá, Konečná, st. hr. zavedeny spoje na objednání.
Tyto spoje jsou v jízdních řádech označené symbolem telefonu tzn., že takto označené zastávky budou obslouženy pouze po předchozím objednání.
Spoj 5, 6, 13 a 14 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu
je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem
z výchozí zastávky na telefonu 773 605 066.

Linka 360
Spoj linky vedený až do Ostravy je zkrácen do Frýdku-Místku a nahrazen návazností tohoto spoje na spoj linky 352.

 

Dochází rovněž ke změnám názvu některých zastávek MHD Frýdek-Místek:

Původní název

Nový název

Frýdek-Místek,Frýdek,Nový byt

Frýdek-Místek,Frýdek,T­.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 01

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 03

Frýdek-Místek,Místek,Kino P.Bezruče

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra kotelna

Frýdek-Místek,Místek,Mo­zartova

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra Blok 27

Frýdek-Místek,Místek,Ba­seballové hřiště

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra vodárna

Frýdek-Místek,Místek,Mys­livečka

Frýdek-Místek,Míste,Ba­ráková bouda

Frýdek-Místek,Místek,Mís­tecký les

Frýdek-Místek,Frýdek,U ne­mocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,Bru­zovská

Frýdek-Místek,Frýdek,Lé­kárna

Frýdek-Místek,Frýdek,Ne­mocnice

Frýdek-Místek,Místek,U dál­nice

Frýdek-Místek,Místek,Ko­loredovský park

Frýdek-Místek,Frýdek,VP u žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec

Frýdek-Místek,Nové Dvory,statek

Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka

 

Stávající název:                                  Nový název:  

Nový byt                                            T. G. Masaryka

Slezan 01                                           Krytý bazén

Slezan 03                                           Kino Petra Bezruče

Riviéra, kotelna                                  Mozartova

Riviéra, Blok 27                                 Baseballové hřiště

Riviéra, vodárna                                Myslivečka

Baráková bouda                                Místecký les

U nemocnice                                     Bruzovská

Lékárna                                              Nemocnice

U dálnice                                            Koloredovský park

VP, u žel.stanice                                žst. Lískovec

Nové Dvory, statek                           Frýdecká skládkaVíce zde: https://csadfm.webnode.cz/news/nazvy-nekterych-zastavek-mhd-se-zmeni/

Stávající název:                                  Nový název:  

Nový byt                                            T. G. Masaryka

Slezan 01                                           Krytý bazén

Slezan 03                                           Kino Petra Bezruče

Riviéra, kotelna                                  Mozartova

Riviéra, Blok 27                                 Baseballové hřiště

Riviéra, vodárna                                Myslivečka

Baráková bouda                                Místecký les

U nemocnice                                     Bruzovská

Lékárna                                              Nemocnice

U dálnice                                            Koloredovský park

VP, u žel.stanice                                žst. Lískovec

Nové Dvory, statek                           Frýdecká skládkaVíce zde: https://csadfm.webnode.cz/news/nazvy-nekterych-zastavek-mhd-se-zmeni/

Stávající název:                                  Nový název:  

Nový byt                                            T. G. Masaryka

Slezan 01                                           Krytý bazén

Slezan 03                                           Kino Petra Bezruče

Riviéra, kotelna                                  Mozartova

Riviéra, Blok 27                                 Baseballové hřiště

Riviéra, vodárna                                Myslivečka

Baráková bouda                                Místecký les

U nemocnice                                     Bruzovská

Lékárna                                              Nemocnice

U dálnice                                            Koloredovský park

VP, u žel.stanice                                žst. Lískovec

Nové Dvory, statek                           Frýdecká skládkaVíce zde: https://csadfm.webnode.cz/news/nazvy-nekterych-zastavek-mhd-se-zmeni/

 

Zdroj: kodis.cz

—————

Zpět