01.06.2019 21:46

ZMĚNY NA LINKÁCH ODIS OD 9.6.2019

Neděle 9. 6. 2019 je termínem celostátních změn jízdních řádů, kdy dochází k úpravám jízdních řádů na základě požadavku objednatelů, jednotlivých obcí a cestujících. K tomuto datu rovněž dochází k zahájení provozu dopravců vzešlých z výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti v několika oblastech. ČSAD Frýdek-Místek a.s. se tak stává "staronovým" dopravcem v oblasti Frýdecko-Místecka.

Změny ve vedení linek se dotknou zejména relace mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, resp. páteřní relace mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem, Frenštátem pod Radhoštěm, Rožnovem pod Radhoštěm a Horní Bečvou ve Zlínském kraji.

Co bude od neděle 9. června 2019 jinak?

Doprava bude ve vysoutěžených oblastech zajišťována novými nízkopodlažními autobusy s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem. Ve vozidlech bude možné hradit jízdné v hotovosti, bezkontaktní čipovou kartou ODISka a také bezkontaktní bankovní kartou.

Změny v jízdních řádech a trasování linek

V oblasti obcí Dobrá, Dobratice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty nedochází k zásadním změnám v jízdních řádech.

Pro spojení z Morávky přes Raškovice a Nižní Lhoty do Frýdku-Místku a Ostravy cestující mohou využít autobusovou linku č. 351 provozovanou nově také náhradou za původní spoje linky č. 355. Tato linka je doplněna spoji linky č. 352 nadále vedenými do areálu ostravské nové huti.

Spojení do Dobratic a Vojkovic linkou č. 357 zůstává zachováno v zásadě beze změn. Podobně se změny nedotkly ani spojení do automobilky Hyundai, jízdní řády linek č. 358, 385, 386 a dalších zůstávají zachovány v původním rozsahu.

Změn doznalo zejména spojení Ostravy a Frýdku-Místku. Je značně posílen počet rychlíkových spojů linky č. 353 jedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku po dálnici D56. Velká část spojů je následně vedena dále po lince č. 351 do Morávky. Obslužnou funkci přes město Paskov a obce Žabeň a Sviadnov zastoupí jak linka č. 351 vedená do Morávky, tak linka č. 980 vedená dále přes Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm do Horní Bečvy ve Zlínském kraji.

Linka č. 980 vznikla z původních linek dopravců Arriva Morava (původní linky 380 a 381), ČSAD Frýdek-Místek (původní linka 361) a ČSAD Vsetín (původní linky 940096 a 940097). Zejména u spojů obsluhovaných původně posledním dopravcem dojde nově k nabídnutí plnohodnotného tarifu ODIS. Nová linka č. 980 tak umožní cestujícím jednodušší cestování spoji v pravidelném intervalu, s jednotnými tarifními podmínkámi. Ve všech spojích v této trase tak budou moci cestující využívat čipovou kartu ODISka, a to jak pro platbu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobé časové jízdenky pro příslušné tarifní zóny.

V zásadě beze změny zůstávají zachovány spoje autobusové linky č. 354.

Úpravou prošly jízdní řády linek č. 383 a 387. Na lince č. 387 sloužící pro spojení obcí Lučina, Pazderna, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov s Ostravou došlo k mírným úpravám na základě reálných požadavků cestujících. Linka č. 383, dosud z Ostravy vedená do Kaňovic přes havířovské Dolní Datyně, je od 9. 6. 2019 prodloužena dále přes Sedliště do Řepišť. V Sedlištích linka obslouží nové zastávky Sedliště,škola; Sedliště,dolní konec a Sedliště,U Ře­pišťského lesa.

Změny v tarifních podmínkách

Na všech uvedených linkách bude platit kompletní tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. To znamená, že ve všech spojích bude možné využít dlouhodobé časové jízdenky nahrané na ODISce a také z elektronické peněženky ODISky hradit jednotlivé jízdné.

Při cestování v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL jsou cestující nově ve všech spojích odbaveni podle tohoto tarifu. Jedná se o území tarifní zóny 78.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY V OBLASTI FRÝDECKO-MÍSTECKA PLATNÉ OD 9.6.2019

Na zde NEUVEDENÝCH linkách nedochází k zásadním změnám. Případné změny na ostatních linkách jsou uvedeny v samostatném přehledu změn

Zdroj: Kodis.cz

 

 

 

—————

Zpět