29.12.2014 00:20

ZMĚNY V CESTOVÁNÍ PŘÍMĚSTSKÝMI LINKAMI OD 1.LEDNA 2015

Jak již bylo uvedeno dříve, dochází 1.ledna 2015 k začlenění příměstských linek ČSAD Frýdek-Místek a.s. do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.  Připomeňme si proto, co tato skutečnost bude znamenat pro cestující.

Kromě přečíslování velké části linek a jejich nového značení pouze třímístným koncovým číslem, ke kterému došlo již se začátkem platnosti nových jízdních řádů 14.12. minulého roku, spočívá hlavní změna v nových tarifních podmínkách, dochází tedy ke změnám ceny i forem jízdného i možností jeho placení.

Jízdné v systému ODIS na příměstských autobusových linkách můžeme rozdělit na JEDNOTLIVÉ regionální a PŘEDPLATNÍ (dlouhodobé časové jízdenky).

JEDNOTLIVÉ jízdné je placeno přímo u řidiče tak jako dříve, mění se však jeho výpočet i možnost placení. Kilometrický tarif je nahrazen tarifem ODIS. Cena je dána součtem tzv. základní sazby a příslušného násobku ceny za každý kilometr a je zaokrouhlena na celé Kč dolů

položky ceny jízdného Občanské jízdné Zlevněné jízdné Žákovské jízdné (6-15 let) Žákovské jízdné (15-26 let)
základní sazba hotovost         12,-         6,-             4,-             9,-
základní sazba ODISka           9,-         4,-             2,-             6,-
každý tarifní kilometr           1,-         0,50             0,375             0,75

(ceny uvedeny v Kč)

Příklad:  Cestujeme na jednotlivé občanské jízdné z Malenovic, parkoviště do Frýdlantu n.O.,žel.stan. linkou 345. Vzdálenost podle jízdního řádu = 4 km. Podle současného tarifu ČSAD FM zaplatíme 12 Kč (cena za tarifní úsek 1-4km), podle nového tarifu ODIS je to 12,-Kč (základní sazba) + 1,-Kč za každý kilometr, v tomto případě tedy 1,-Kč x 4 (vzdálenost 4 km), výsledná cena je tedy 16,-Kč. Stejný postup výpočtu by pak byl pro cenu jízdného zlevněného či žákovského.

Ovšem, jak je patrno z tabulky, můžeme využít i snížené základní sazby 9,-Kč a výslednou cenu snížit. Pro výše uvedenou cestu z Malenovic do Frýdlantu by pak cena jízdenky nebyla 16,-Kč, ale již pouze 13,-Kč  (9,-Kč zákl.sazba + 4 x 1,-kč za každý kilometr). Snížené základní sazby můžeme dosáhnout při placení bezkontaktní čipovou kartou tzv. ODISkou. Případně i placením stávající bezkontaktní čipovou kartou dopravce. (viz odstavce níže).

Navíc při zakoupení jízdenky ODISkou nebo i stávající čipovou kartou dopravce můžeme využít tzv. zvýhodněný přestup. Do 45 minut od příjezdu autobusu do výstupní zastávky můžeme pokračovat v cestě dalším autobusem na další lince (začlěnené do ODIS) a není nám již znovu počítána základní sazba, pouze cena za jedtotlivé kilometry.

Uveďme si opět příklad: Cestujeme z Malenovic, parkoviště do Frýdlantu n.O. žel.stan. linkou 345, spoj č.10 a budeme pokračovat v cestě do Frýdku-Místku na zastávku Frýdlantská linkou 348, např.ranní přímý spoj č.6. Podle současného tarifu ČSAD FM zaplatíme 12,-Kč za cestu z Malenovic do Frýdlantu a dalších 24,-Kč za cestu z Frýdlantu do Frýdku-Místku na dalším spoji, tedy celkem 36,-Kč. Podle tarifu ODIS a při placení ODISkou nebo stávající čipovou kartou dopravce však můžeme využít zvýhodněného přestupu a celková cena bude pouze 24,-Kč!  (9,-Kč základní sazba + 4,-Kč za 4 km z Malenovic do Frýdlantu, za cestu z Frýdlantu do FM pak již neplatíme základní sazbu, pouze 11,-Kč za 11 km, tedy celkem 13+11=24).

SHRNUTÍ JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ ODIS  - papírová jízdenka zakoupená u řidiče-stejné odbavení, ale podle nového tarifu, na kratší vzdálenosti se cena zvýší!    

 - jízdenka zakoupená ODISkou nebo stávající čipovou kartou dopravce-bezhotovostní odbavení, cena stejná nebo i nižší, možnost ZVÝHODNĚNÉHO PŘESTUPU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDPLATNÍ JÍZDNÉ (dlouhodobé časové jízdenky)

Novou výhodnou alternativou zejména pro pravidelné cestující na příměstských linkách ČSAD Frýdek-Místek a.s. je možnost zakoupení dlouhodobých časových jízdenek. Území ODIS je rozděleno do tzv. tarifních zón, z nichž každé přísluší určité číslo. Každá zastávka přísluší do určité zóny, pokud je na hranici více zón, může patřit do více zón najednou. Cestující si pak může zakoupit dlohodobou jídenku platnou pro jednu či více zón, podle toho, po které trase a jakou linkou či linkami jezdí, tedy kolika zónami bude pravidelně cestovat. Tato předplatní jízdenka opravňuje uživatele k neomezenému počtu jízd vykonaných na kterýchkoli linkách ODIS v zakoupených zónách po dobu její platnosti.  Může tak využít jakoukoli linku začleněnou do ODIS, tedy autobusovou, vlakovou, MHD v ODISu apod. Cena je pak stanovena jako součet cen jednotlivých tarifních zón. Navíc předplatní jízdenky ODIS pro žáky a studenty do 26 let platí i po dobu školních prázdnin.

Zóny jsou rozděleny do jednotlivých tarifních oblastí: MĚSTO (území větších měst s vlastním systémem MHD),  OSTRAVA (území statutárního města Ostrava), XXL (přilehlá města a obce v okolí Ostravy), REGION (všechny ostatní zóny).

Tabulka s ceníkem předplatního jízdného pro jednotlivé zóny zde: www.kodis.cz/wp-content/uploads/dlouhodobe_jizdne.pdf

Jak tedy vypočítat cenu dlouhodobé časové jízdenky?

Uveďme opět několik příkladů:

1) Cestující jezdí pravidelně z Malenovic do Frýdlantu n.O. Jak si může zjistit v jízdním řádu, celá tato trasa se nachází na území jedné regionální zóny č.48 (číslo zóny je v jízdním řádu uvedeno u každé zastávky ve sloupci s označením "TPZ" nebo "zóna"). Cena 30denní obyčejné nezlevněné předplatní jízdenky pro jednu zónu činí 235,- Kč.  Za tuto cenu tak může vykonat v celé zóně číslo 48 (tedy i např. cesta do Pržna, Pstruží apod.) po dobu 30 dní neomezený počet jízd a to jakoukoli linkou v ODIS (tedy např. i vlak). Cena jízdného tak bude o mnoho výhodnější než každodenní kupování jednotlivé jízdenky. (Jen za 20 pracovních dnů by tato cena činila 640 Kč, při platbě ODISkou 520 Kč).

2) Cestující jezdí pravidelně z Malenovic do Frýdku-Místku. Trasa se nachází na území dvou regionálních a jedné městské zóny (48, 49 a 50). Cena 30denní obyčejné nezlevněné předplatní jízdenky pro jednu regionální zónu činí 235,-Kč, pro městskou zónu č.50 Frýdek-Místek rovněž 235,-Kč. Celková cena 30denní obyčejné nezlevněné předplatní jízdenky pro tyto tři zóny je tedy dána prostým součtem cen pro každou jednotlivou zónu, tedy 235 Kč + 235 Kč +235 Kč = 705 Kč. Cena jízdenky na 30 dní je tedy 705,-Kč. Přičemž cestující muže opět vykonat po tuto dobu a v zakoupených zónách neomezený počet jízd na jakýchkoli linkách zařazených do ODIS. Ve výše uvedeném případě tak může kombinovat autobus i vlak. I zde dochází k velmi výrazné úspoře za jízdné, než kdyby byly kupovány jednotlivé jízdenky (minimálně 255 Kč měsíčně v případě jízd jen po dobu 20 prac.dnů).

3) Cestující jezdí pravidelně z Frýdku-Místku do Ostravy. V tomto případě je počet zón odlišný při použití autobusu či vlaku. V případě vlaku při jízdách do Ostravy střed nebo Stodolní činí počet zón 3 (frýdecká zóna č. 50, zóna XXL č.18 a ostravská zóna č.2). Cena 30denní obyčejné nezlevněné předplatní jízdenky pro tyto zóny je tedy 235 Kč + 235 Kč (zóna 50 a zóna XXL č.18) + 360 Kč za jednu ostravskou zónu, tedy celkem 830 Kč. V přpadě cestování autobusem např. do zastávky Ostrava, ÚAN je pak třeba zakoupit jízdné na 5 zón ( 50, 51, 18, 3, 1) a cena 30denní obyčejné nezlevněné předpaltní jízdenky je 235 Kč + 235 Kč + 235 Kč (zóna 50, 51 a XXL č.18) + 470 Kč za dvě ostravské zóny, tedy celkem 1175 Kč. V tomto případě tedy vidíme, že použití vlakové dopravy na stejné trase je záměrně cenově zvýhodněno. Dodejme ještě, že pokud má cestující zakoupenu dlouhodobou předplatní jízdenku i na ostravské zóny, může tuto samozřejmě použít i v ostravské MHD (v příslušných zónách), ketá je rovněž začleněna do ODIS.

Kromě 30denní předplatní jízdenky je možné zakoupit i jízdné na 90, 180 či 365 dní s ještě vyšším cenovým zvýhodněním. K zakoupení jsou rovněž dlouhodobé jízdenky pro žáky, studenty či důchodce. Výpočet ceny je pak stejný jak bylo popsáno výše, pouze ceny pro jednotlivé zóny jsou nižší (viz ceník předplatního jízdného výše).

SHRNUTÍ DLOUHODOBÉ ČASOVÉ JÍZDENKY - cenově nejvýhodnější jízdné pro pravidelné cestující, možnost neomezeného počtu jízd, možnost kombinovat všechny linky ODIS (vlak, autobus, tramvaj, trolejbus), pro žáky a studenty do 26 let platí i po dobu školních prázdnin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O D I S k a

Pořízení tzv. ODISky umožňuje cenově nejvýhodnější cestování v rámci linek zařazených do ODIS. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, kterou je možné v rámci ODIS využít dvěma způsoby a to:

a) jako nosič dlouhodobých časových jízdenek

b) jako elektronickou peněženku,

přičemž oba základní způsoby využití je možné vzájemně kombinovat. Současně s tím je možné ODISku využít také jako nosič dalších aplikací, mezi které patří např.produkt "Karta ČD"

ODISku tedy můžeme využít jako el.peněženku ( "nabít" určitou peněžní částkou) a platit jejím prostřednictvím bezhotovostně jednotlivé jízdné. To je pak zvýhodněno nižší základní sazbou a možností využít tzv. zvýhodněný přestup (viz výše). Nebo si můžeme na ODISku nechat nahrát dlouhodobé časové jízdenky.

ODISku si můžeme vyřídit jako nepřenosnou s profily odpovídající druhu požadovaného jízdného (občanská, děti 6-15 let, žáci astudenti 15-26 let, důchodci apod.) nebo ODISku přenosnou (anonymní). U anonymní ODISky není třeba k žádosti přikládat fotografii a není na ní uveden žádný osobní údaj. Anonymní však vydává pouze Dopravní podnik Ostrava a.s. (i přes svůj eshop) a Městský dopravní podnik Opava a.s. Cena jednotlivého jízdného je při využití obou typů ODISek jako elektronické peněženky stejná, předplatní jízdné je však vyšší a lze zakoupit pouze obyčejné nezlevněné na 7 nebo 30 dnů. Výhodou anonymní karty je ale její přenosnost, tedy možnost využívání více osobami (např.v rodině apod.).

KDE A JAK ODISku POŘÍDIT?

Všechny ODISky jsou bez ohledu na vydavatele identické, lze je pořídit u většiny dopravců.  Pro oblast Frýdecko-Místecka je nejbližším vydavatelem ČSAD Frýdek-Místek a.s. v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3530, tel. 558 432 515. Zde je třeba vyplnit žádost, při požadavku na zlevněné jízdné pro děti, žáky nebo studenty doložit nárok na slevu, přiložit jednu pasovou fotografii a zaplatit 130 Kč. Lhůta pro vystavení ODISky je maximálně 21 dnů.

Pohodlnou možnost pořízení ODISky pak představuje její objednání z pohodlí domova např. prostřednictvím eshopu dopravce Arriva Morava nebo Dopravního podniku Ostrava, kde je možné si ji objednat a za malý poplatek nechat doručit přímo na svou adresu. Anonymní přenosnou ODISku pak pouze přes eshop Dopravního podniku Ostrava.

Následující nakupování dlouhodobých časových jízdenek, stejně jako dobíjení kreditu na elektronickou peněženku pak bude možné buď přímo u řidiče v autobusech příměstských linek nebo na pokladních přepážkách Českých drah a.s. v železničních stanicích s výdejem jízdenek a samozřejmě také na kontaktních místech ODISky, tedy např. v přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek a.s. na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeprava zavazadel: Jednotná cena 7,- Kč, jízdenka je nepřestupná.

Bezplatná přeprava:  Děti do dovršení 6 let  (s cestujícím starším 10 let), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, kočárek nebo sáně s dítětem do 6 let věku atd.

Podrobné informace o integrovaném systému ODIS naleznete na webu www.kodis.cz  nebo na informační lince ODIS, telefon 597 608 508

 

 

 

—————

Zpět